El meu espai és el nou mòdul de carpeta ciutadana interadministrativa que ofereix l’AOC amb el servei de Seu electrónica i Transparència (Govern Obert), amb la qual donem un salt qualitatiu important per a millorar la informació dels tràmits d’una forma fàcil i àgil, amb un enfocament transversal i una visió centrada en la ciutadania.

Concretament el mòdul El meu espai té com a objectiu donar resposta als següents objectius:

  •  Que la ciutadania pugui consultar tots els seus tràmits i actuacions, amb una visió interadministrativa, des de qualsevol web de l’Administració, d’acord a les obligacions legals del Punt d’Accés General Electrònic regulat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Que la ciutadania pugui consultar les seves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques, d’acord al que regula el Reglament General de Protecció de Dades.

mygov_que_es.jpg